← terug naar overzicht 15 januari

Bedenktijd

Na het sluiten van de koopovereenkomst heeft de koper een wettelijke bedenktijd van drie dagen. De bedenktijd gaat in nadat de koper en de verkoper de koopakte hebben ondertekend en de koper (een kopie van) de koopovereenkomst heeft ontvangen.

In de koopovereenkomst is een artikel opgenomen, dat in beginsel is bedoeld als bescherming voor de kopende partij van een woning. Er is sprake van drie dagen bedenktijd, volgens de algemene termijnenwet. De drie dagen treden in werking als een kopende partij een kopie heeft ontvangen van de koopovereenkomst, die door zowel de verkoper als de kopende partij is ondertekend. Een koper bevestigd de ontvangst door een ontvangstbevestiging te tekenen.
De drie dagen zijn te gebruiken als een koper twijfels krijgt binnen die termijn. De koper kan dan om elke willekeurige reden afzien van de koop. Het staat los van een financiering of andere voorwaarden, hiervoor staat meestal ook een langere termijn opgenomen in de akte. De termijnenwet bepaalt dat de derde dag niet mag eindigen op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag. Drie dagen kloppen dus praktisch gezien niet altijd.