Voorwaarden

Algemene voorwaarden EXTRA’S

Voor wie
Voor al onze opdrachtgevers staan alle hieronder genoemde EXTRA’s gratis ter beschikking! Wel dient men van tevoren te controleren of het beschikbaar is! Als het reeds vergeven is aan een ander, hebben we geen alternatief en hopen wij u een volgende keer van dienst te mogen zijn.

EXTRA Makelaars is geen verhuurbedrijf en houdt het recht om zelf uit te kiezen aan wie de materialen uitgeleend worden en aan wie niet. Dit is uitsluitend om misbruik van de EXTRA’s te voorkomen.

EXTRA’S
We hebben te leen:

EXTRA Makelaars zal er alles aan doen om gereserveerd materiaal tijdig klaar en gereed te hebben. EXTRA Makelaars kan niet aansprakelijk gesteld te worden als de materialen door een vorige huurder defect of te laat teruggebracht wordt.  EXTRA zal al het mogelijke doen om u verder te helpen.

Vergoeding
De aanvullende EXTRA’s zijn GRATIS te leen. Echter bij foutief gebruik, breuk of niet goed retourneren, worden reparatie- of vervangingskosten in rekening gebracht. Dit bedrag wordt gefactureerd.

De gasfles bijbehorend bij de heater is te huur tegen een vergoeding van €10,- per keer. Dit bedrag dient contant (en gepast) te worden afgeleverd wanneer de EXTRA’S worden opgehaald.

Gebruik
De materialen mogen alleen worden gebruikt voor de activiteit waarvoor het bedoeld is. De gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik en is verplicht maatregelen te nemen opdat de materialen niet zullen beschadigen. Eventuele schade wordt door de gebruiker op de eerste aanzegging vergoed of geïncasseerd van het opgegeven rekeningnummer. Het is niet toegestaan de materialen aan derden in gebruik te geven of te verhuren. Het gebruikte wordt onbegeleid in gebruik gegeven, hieronder wordt verstaan het in gebruik afstaan van het object zonder dat de personen ter beschikking worden gesteld voor de bediening, instructie, verzorging en bewaking van het object.

Reserveren
U kunt via de website een aanvraag voor reservering indienen. Dit kunt u doen door het betreffende invulveld volledig in te vullen. U dient zich in kennis te stellen van de ‘gebruiksvoorschriften en handleiding’ en de in te vullen bescheiden t.a.v. van het geleende. De beschikbaarheid wordt door medewerkers van het kantoor medegedeeld. De reservering zal door het kantoor per mail worden bevestigd.

Ophalen en terugbezorgen van materialen
Het ophalen kan in overleg tussen kantoortijden van 10:00 uur en 16:00 uur, maandag t/m. vrijdag. Er zal tijdens het reserveren en ophaal- en terugbezorgtijd afgesproken worden. Voor het vervoer van de materialen dient u zelf over een geschikt vervoermiddel te beschikken. Voor het gebruik van de partytent en het springkussen is het noodzakelijk om een grote kofferbak te hebben en een paar sterke armen. Eventueel kunt u óók de aanhanger even reserveren, in het geval u geen ruimte heeft in de auto. Bij het ophalen en terugbrengen van de tent of het springkussen dient u zelf voor voldoende menskracht te zorgen om het weer bij ons neer te leggen. Minimaal twee sterke mensen. Wij zijn niet in de gelegenheid u daarbij te helpen!

De geleende materialen dienen schoon en droog te worden terugbezorgd. Voor de tent geldt dat deze niet nat in de hoes mag worden gepakt en zoveel mogelijk ‘los’ blijft staan om goed te kunnen drogen. Voor het springkussen geldt hetzelfde, aanvullend wordt dringend gewezen op géén gebruik van voedsel en drank tijdens het springen op het kussen! Het is niet hygiënisch en kan leiden tot gevaarlijke situaties. In voorkomende gevallen kan EXTRA Makelaars schoonmaakkosten in rekening brengen en incasseren van het opgegeven rekeningnummer. Bovendien dient het kussen op de juiste manier te worden opgevouwen en ingepakt!

Indien door bijzondere omstandigheden teruggave op het afgesproken tijdstip niet mogelijk blijkt te zijn, dient (zo mogelijk vooraf) telefonisch overleg met ons plaats te vinden. Bij het te laat terugbezorgen kan een vervolggebruiker genoodzaakt zijn elders tegen kosten te moeten huren. Deze kosten zullen dan worden doorberekend en u ontvangt hier een factuur van.

Schade of vermissing van materiaal
De gebruiker is verplicht elke schade, gebrek of vermissing direct te melden. Indien men voorafgaand aan het gebruik dit constateert zal de vorige gebruiker hierop worden aangesproken en aansprakelijk gesteld worden voor de schade en kosten. Indien materialen door onjuist gebruik niet meer te gebruiken zijn, dienen deze tegen nieuwwaarde te worden vergoed. In voorkomende gevallen zullen reparatiekosten en kosten i.v.m. eventuele aansprakelijkheid voor vervolgschade in rekening worden gebracht. Aan het verhuurde mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van EXTRA Makelaars geen bewerkingen worden verricht, zoals schilderen, zagen, lassen, spijkeren enzovoorts. Indien de gebruiker de in dit artikel verboden handelingen toch verricht en EXTRA Makelaars hiervan schade ondervindt, is de huurder gehouden deze schade op eerste aanzegging te vergoeden.

Aansprakelijkheid
Alle risico’s, zoals verlies, beschadigingen, diefstal, onkundig gebruik (schade en/of letsel) en transport-schade zijn, vanaf het ogenblik dat de materialen het uitleenpunt van EXTRA Makelaars verlaten, voor rekening van de lenende partij. Materialen worden voor eigen risico gebruikt. EXTRA Makelaars kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor materiële of immateriële schade ontstaan door het gebruik van de geleende materialen. Voor het gebruik van het springkussen dient een EXTRA vrijwaringsverklaring ondertekend te worden.

Strijd met uitleenvoorwaarden
Wie zich niet houdt aan de uitleenvoorwaarden kan verder van gebruik van uitleen worden uitgesloten.