Disclaimer EXTRA Makelaars

Omdat je bij een bezoek aan onze website betrouwbare en actuele informatie verwacht aan te treffen, besteden we de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit ervan. Er kunnen echter onjuistheden en onvolledigheden op de website van EXTRA Makelaars staan. Houd daarom te allen tijde rekening met het volgende:

  • EXTRA Makelaars aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortvloeit uit de inhoud en het gebruik van onze website;
  • EXTRA Makelaars garandeert geen foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van de website of van onze online diensten;
  • de informatie op extramakelaars.nl mag niet zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming worden overgedragen, openbaar gemaakt, bewerkt of verspreid.